Inwonertal per 1 januari

Dit item is gearchiveerd op 31-01-2011.

Beschouwd over het jaar 2010 geeft het inwonertal van de gemeente Valkenswaard opnieuw een kleine daling te zien.

 

De gemeente telde op 1 januari 2010 30.728 inwoners. De voorlopige telling van 1 januari 2011 is uitgekomen op 30.679. Dat zijn dus 49 personen minder dan vorig jaar op deze datum.

In 2010 werden 201 kinderen geboren: 103 jongens en 98 meisjes.
Er overleden 278 personen: 136 mannen en 142 vrouwen. Hierdoor kwam het geboorteoverschot op -77.

 

Afgelopen jaar vertrokken in totaal 1008 mensen uit Valkenswaard en vestigden zich 1036 nieuwe inwoners in onze gemeente. Hierdoor was sprake van een vestigingsoverschot van 28. De bevolkingsafname bedroeg dus uiteindelijk: 49.

 

In 2010 werden 117 huwelijken voltrokken en 17 partnerschapsregistraties gesloten.
Er werden 75 echtscheidingen en ontbindingen partnerschapsregistratie ingeschreven.