Inwonertal per 1 januari 2013

Dit item is gearchiveerd op 01-02-2013.

In vergelijking met het jaar 2012 is het aantal inwoners in de gemeente Valkenswaard afgenomen. De gemeente telde op 1 januari 2012 30.680 inwoners. De voorlopige telling van 1 januari 2013 is uitgekomen op 30.595. Dat zijn dus 85 personen minder dan vorig jaar.

In 2012 werden 241 kinderen geboren: 131 jongens en 110 meisjes. Er overleden 282 personen: 147 mannen en 135 vrouwen. Hierdoor kwam het geboorteoverschot op -41. Afgelopen jaar vertrokken in totaal 1076 mensen uit Valkenswaard en vestigden zich 1032 nieuwe inwoners in onze gemeente. Hierdoor was sprake van een vestigingsoverschot van -44. De bevolkingsafname bedroeg dus uiteindelijk: 85.

In 2012 werden 136 huwelijken voltrokken en 16 partnerschapsregistraties gesloten. Er werden 74 echtscheidingen en ontbindingen partnerschapsregistratie ingeschreven.