Instructie Verantwoord Alcoholgebruik voor sportverenigingen

Dit item is gearchiveerd op 22-10-2011.

Het gebruik van alcohol is een belangrijk onderwerp binnen sportverenigingen. Om drank te mogen schenken moeten de instellingen zich aan verschillende regels houden. De Voedsel en Waren Autoriteiten (VWA) heeft aangekondigd te gaan controleren of de regels in alle instellingen waar drank wordt geschonken, zoals cafés, clubhuizen, sportkantines etc. worden nageleefd.

 

Daarom gaat de gemeente Valkenswaard op 14, 15 en 16 november speciaal voor alle sportverenigingen een aantal cursussen Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (IVA) organiseren. Deze cursussen worden ook georganiseerd naar aanleiding van de wensen en behoefte van de verschillende sportverenigingen. De Buurt-Onderwijs-Sport impuls (BOS-impuls) maakt het mogelijk dat vrijwilligers van de Valkenswaardse sportverenigingen, met een minimale leeftijd van 18 jaar, GRATIS aan deze cursussen kunnen deelnemen.

 

Aanmelden

Afgelopen week hebben alle Valkenswaardse sportverenigingen een uitnodiging gehad om gratis deel te nemen aan een van de aangeboden cursussen. Heeft uw sportvereniging geen uitnodiging ontvangen, maar zijn er wel mensen binnen de vereniging die geïnteresseerd zijn in deze cursus, dan kunt u het inschrijfformulier hier downloaden, invullen en versturen. Inschrijfformulieren moeten vóór 22 oktober bij de gemeente Valkenswaard bij de gemeente binnen zijn.

 

Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met René Hendrikx, medewerker programma Buurt-Onderwijs-Sport van de gemeente Valkenswaard, e-mail: rhe@valkenswaard.nl of bellen
naar telefoonnummer: 040-2083469.