Instelling adviescommissie bezwaarschriften

Dit item is gearchiveerd op 01-09-2011.

De gemeenteraad van Valkenswaard heeft in haar vergadering van 29 juni 2011 de 'Verordening behandeling bezwaarschriften' vastgesteld.

 

Hiermee heeft de gemeente een onafhankelijke adviescommissie voor de bezwaarschriften gekregen. De adviescommissie zal de gemeente gaan adviseren over de afhandeling van ingediende bezwaarschriften. De adviescommissie nodigt alle bezwaarmakers en belanghebbenden uit voor een hoorzitting waar iedereen zijn standpunten kan toelichten. Daarna brengt de adviescommissie een advies uit aan de gemeente. Het advies wordt vrijwel altijd overgenomen.

 

Verhoging onafhankelijkheid
De adviescommissie voor de bezwaarschriften wordt ingesteld om de onafhankelijkheid van de behandeling van de ingediende bezwaarschriften te verhogen. Bij de adviescommissie zitten de bezwaarmaker en de gemeente in een gelijkwaardige positie en adviseren onafhankelijke commissieleden de gemeente.

 

Bezwarencommissie wordt A-2-bezwarencommissie
De gemeente Valkenswaard gaat al vanaf 1 september 2011 met een adviescommissie werken. Dit betekent, dat alle bezwaarschriften die op of na 1 september 2011 bij de gemeente binnenkomen, worden behandeld door de adviescommissie. Die adviescommissie zal in de periode tussen 1 september 2011 en 1 januari 2012 bestaan uit de huidige leden van de bestaande adviescommissies van Heeze-Leende en Cranendonck.

 

Vanaf 1 januari aanstaande wordt gemikt op het instellen van een gezamenlijke A2-bezwarencommissie in samenwerking met de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck. Hierover nemen de raden van de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck naar alle waarschijnlijkheid in september een besluit. Daarna worden de bestaande adviescommissies samengevoegd en uitgebreid waardoor de nieuwe A2-adviescommissie tot stand komt. Dit heeft als groot voordeel dat er vaker hoorzittingen worden gehouden waardoor de burger sneller wordt geholpen.

 

Vaste locatie
De vorming van een gezamenlijke adviescommissie heeft tot gevolg dat tot 1 januari 2012 de hoorzittingen in een andere gemeente dan Valkenswaard worden gehouden. Dit kan meer reistijd betekenen voor een bezwaarmaker. Om er voor te zorgen dat inwoners uit Valkenswaard daadwerkelijk hoorzittingen kunnen bijwonen, heeft de Valkenswaardse gemeenteraad in de verordening aangegeven dat de locatie voor de burgers goed bereikbaar moet zijn en dat iedere burger in de gelegenheid moet zijn om de zitting bij te wonen.

 

De locatie vanaf 1 januari 2012 is op dit moment nog niet bekend maar naar verwachting zal in dezelfde periode als de raden van Heeze-Leende en Cranendonck een besluit zullen gaan nemen, de definitieve keuze voor een locatie bekendgemaakt worden. De mogelijkheden liggen in de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard.