Inspraak plan Lage Heide!

Dit item is gearchiveerd op 15-06-2010.

Aan de vormgeving van Lage Heide - het vroegere Valkenswaard-Zuid - is een lang traject vooraf gegaan. Eerdere plannen zijn, na diverse bezwaarschriften in de periode 2008 - 2009, naar wens van de Raad van State aangepast. Vooral de natuurwaarden in het gebied zijn hierdoor versterkt.

 

De inwoners van Valkenswaard zijn nu opnieuw aan zet: in de periode 17 mei - 14 juni 2010 liggen drie plannen ter visie:

 

  • het voorontwerp-bestemmingsplan 'Lage Heide wonen';
  • het ontwerp beeldkwaliteitplan 'Lage Heide woongebied';
  • het ontwerp-beeldkwaliteitplan 'Lage Heide landgoed'.

 

In deze periode kan iedere inwoner - belanghebbende of niet - zijn zienswijze indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Pas na deze inspraakronde zal de gemeenteraad zich over het plan buigen en in twee ronden naar besluitvorming toewerken. Naar verwachting ligt er eind 2010 een besluit.

 

Informatieavond op 2 juni
Hoe komt u aan informatie om een afgewogen oordeel te kunnen geven over de plannen?

 

In de eerste plaats liggen vanaf 17 mei in het gemeentehuis (infohoek begane grond) boekjes ter inzage met een uitvoerige beschrijving van de plannen voor Lage Heide. Ze zijn voorzien van verhelderende kaartjes en plattegronden. Medewerkers van het project Lage Heide geven op verzoek een toelichting. Dezelfde boekjes kunt u ook raadplegen in de bibliotheek aan De Hofnar 12 en het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55.

 

In de tweede plaats bent u van harte welkom op een openbare informatie/inloopavond op woensdag 2 juni tussen 16.00 en 21.00 uur in Partycentrum Bommel, Bergstraat 33 in Dommelen. Hier komen wij volgende week op terug.

 

En in de derde plaats worden de plannen gepresenteerd op tentoonstellingspanelen in de hal van het gemeentehuis.

 

Ook op de website www.ruimtelijkeplannenvalkenswaard.nl vindt u de plannen.

 

Houd deze rubriek in de gaten. Wij zullen u via 'Valkenswaard om te weten', via deze site en de gemeentelijke pagina in de Kempener Koerier op de hoogte houden.