Inloopavond Westparallel-N69 op 16 april

Dit item is gearchiveerd op 18-01-2013.

Op maandagavond 16 april organiseert de gemeente Valkenswaard een inloopavond over de Westparallel/N69. Alle belangstellenden zijn welkom tussen 18.00 en 21.00 uur in Cultuurcentrum De Hofnar aan De Hofnar 10 in Valkenswaard. Er vinden presentaties plaats en er zijn specialisten aanwezig om vragen te beantwoorden.

 

De beoogde Westparallel/N69 wordt een provinciale 80 km weg met twee rijstroken die komt te liggen tussen de A67 bij Veldhoven en de grens met België. De weg loopt via de westkant van Waalre en Dommelen en takt in het zuiden aan op de Luikerweg. De leefbaarheid in Valkenswaard en Waalre moet toenemen door het oplossend vermogen van de nieuw aan te leggen weg. Het sluipverkeer moet afnemen en de bereikbaarheid wordt verbeterd.

 

Vrij inlopen op 16 april

Belangstellenden kunnen op 16 april tussen 18.00 en 21.00 uur op ieder gewenst moment de inloopbijeenkomst bezoeken. Verdeeld over de avond zijn er drie dezelfde presentaties die aan de hand van beelden een toelichting geven over de Westparallel / N69. De voor- en nadelen passeren de revue. Ook andere projecten in Valkenswaard die een relatie hebben met de Westparallel komen aan de orde. Verder zijn er diverse specialisten van de gemeente en de provincie aanwezig om vragen te beantwoorden. Ook zijn er informatiepanelen waarop te zien is waar de Westparallel / N69 komt te liggen. Dit is overigens nog een globale situering, de nadere detaillering komt pas later.

 

Met deze bijeenkomst wil het college van burgemeesters en wethouders van Valkenswaard iedereen in de gelegenheid stellen een goed beeld te krijgen over dit onderwerp.

 

Besluitvorming

De gemeenteraad behandelt het voorstel over de Westparallel in de openbare raadscommissie op donderdag 12 april en neemt hierover een besluit in de raadsvergadering op woensdag 25 april. Vervolgens nemen Provinciale Staten in juni een besluit.

 

Aanmelden

In verband met de organisatie van de avond stellen wij het op prijs als u zich vooraf aanmeldt. U kunt hiervoor een mail sturen naar gemeente@valkenswaard.nl onder vermelding van: 'aanmelding inloopavond N69 16 april'.

 

Meer informatie

Meer informatie over de Westparallel/N69 vindt u op deze website. Kies op de openingspagina bovenin de groene 'balk' voor 'gemeente', vervolgens 'projecten' en 'N69'. Hier vindt u ook een link naar de website van de provincie: http://www.brabant.nl/n69.