Inloopavond reconstructie riolering Boterpotplein

Dit item is gearchiveerd op 21-08-2013.

Dinsdag 20 augustus organiseert de gemeente Valkenswaard een inloopbijeenkomst over het ontwerp voor de reconstructie van de riolering onder het Boterpotplein en omgeving.

Van 17.00 tot 20.00 uur kunnen omwonenden en andere belangstellenden vrij inlopen bij zaal Lavrijssen aan de Karel Mollenstraat-zuid 44 in Valkenswaard om het ontwerp in te zien, vragen te stellen en suggesties te doen.

Het gebied waar de gemeente de riolering onder handen neemt omvat het Boterpotplein en de Karel Mollenstraat-Zuid vanaf de Corridor tot aan de oostelijke kruising Beelmanstraat – Karel Mollenstraat-Zuid, ter hoogte van restaurant Pincho’s.

Onderdeel van de reconstructie is het aanleggen van gescheiden rioolstelsel zodat het schone (regen)water en het vuile water (toilet, wasmachine en dergelijke) apart worden opgevangen en afgevoerd. Hierdoor wordt het rioolstelsel minder belast en is er minder kans op overlast bij zware regenval. Na de aanpassingen herstraat de gemeente het Boterpotplein en een deel van de Karel Mollenstraat-Zuid. De werkzaamheden gaan half september van start en duren tot medio november van dit jaar.

Rooien Plantanen

Op het Boterpotplein wil de gemeente vier Plantanen rooien. Dat is nodig omdat deze te dicht op bebouwing of ondergrondse containers staan of een verminderde conditie en een slechte kroon opbouw hebben. Er komen dan twee nieuwe Plantanen voor terug. Ook wordt de ondergrondse groeiruimte voor de bomen verbeterd.

Vragen over het project kunt u stellen per mail via boterpotplein@valkenswaard.nl of via het Klantcontactcentrum (040) 20 83 444.