Inloopavond Lage Heide op 2 juni geslaagd

Dit item is gearchiveerd op 08-08-2010.

Met 145 belangstellenden is de informatie/inloopavond op woensdag 2 juni over Lage Heide naar tevredenheid verlopen. Vooral de speciaal voor Lage Heide ontwikkelde tentoonstelling trok veel belangstelling. Bij de panelen verdrongen zich voortdurend tientallen mensen. Ze konden hun vragen direct kwijt aan de aanwezige medewerkers van de projectgroep Lage Heide.

 

Op twee momenten was er een algemene toelichting, om 17.00 en 19.30 uur. In beide gevallen gaven wethouder Egbert Buiter en Selma van Mensfoort van stedenbouwkundig Buro 5 een presentatie op de plannen. Ook daar was veel belangstelling voor.

 

Directe aanleiding voor de informatie/inloopavond was de terinzagelegging van een drietal plannen: het voorontwerp-bestemmingsplannen Lage Heide en een tweetal beeldkwaliteitsplannen over het woongebied en het landgoed.

 

De termijn van tervisielegging is inmiddels verstreken. In totaal zijn 104 reacties op de plannen binnengekomen. Die worden verwerkt in het ontwerp-bestemmingsplan Lage Heide, dat direct na de zomer de volgende inspraakronde ingaat.