Inloopavond herontwikkeling LTS terrein op 16 april

Dit item is gearchiveerd op 17-04-2012.

Het voormalig terrein van de LTS aan de Waalreseweg 45 is helemaal gesaneerd. De schoolgebouwen zijn gesloopt en het terrein ligt nu braak. De gemeente Valkenswaard streeft naar een verantwoorde herinvulling van het terrein. De invulling dient in elk geval uit te gaan van woningbouw.

 

Op maandag 16 april organiseert de gemeente een inloopavond over drie stedenbouwkundige modellen die zijn uitgewerkt voor het LTS terrein.

 

Totstandkoming stedenbouwkundige modellen

Vorig jaar organiseerden wij op 23 juni een informele raadsbijeenkomst. Toen is een aantal inrichtingsvoorstellen gepresenteerd. Die voorstellen hadden tot doel ons als gemeente te helpen om uitgangspunten te formuleren voor de uiteindelijke herontwikkeling. Naar aanleiding van deze avond én van de gemaakte opmerkingen door omwonenden, zijn nu drie stedenbouwkundige modellen opgesteld. Wij willen deze drie modellen graag presenteren aan alle belangstellende inwoners én wij willen graag uw reactie hierop horen.

 

Presentatie modellen tijdens inloopavond

Wij nodigen u dan ook uit om uw inbreng te leveren tijdens de inloopavond op maandag 16 april. De avond vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. U kunt tussen 17.30 uur en 19.30 uur vrij binnenlopen. De drie stedenbouwkundige modellen zullen ter inzage liggen. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig die samen met u naar de plannen kunnen kijken en eventuele vragen kunnen beantwoorden.

 

Vragen

Voor vragen en inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer A. Visser (projectleider LTS-terrein gemeente Valkenswaard) en/of mevrouw C. Vossen (projectassistente LTS-terrein gemeente Valkenswaard) via 040-208 3444.