Informatieavond herplant Dommeldal op 5 oktober

Dit item is gearchiveerd op 06-10-2011.

Op woensdag 5 oktober organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst over de erplantingswerkzaamheden in het Dommeldal tussen 't Gegraaf en Dommelen.

 

De bijeenkomst begint om 19.30 uur en vindt plaats in zaal Bontekoe (voorheen zalencentrum De Graver) aan de Kerstroosstraat 20 in Valkenswaard. De bijeenkomst is in eerste instantie bedoeld voor direct aanwonenden uit 't Gegraaf en Dommelen, maar ook andere belangstellenden zijn welkom.

 

Aanleiding informatieavond
De gemeente Valkenswaard is volop bezig met rioolwerkzaamheden aan de rand van 't Gegraaf. Voor de aanleg van twee nieuwe rioolleidingen voor de twee bergbezinkbassins moest een behoorlijk aantal bomen worden gekapt. Daar komen straks nieuwe bomen en struiken voor in de plaats. Deze herplant gebeurt op een zodanige manier dat deze aansluit op de landschapsvisie die wordt opgesteld voor het gehele Dommeldal tussen Loonderweg en Tienendreef (binnen het plan Dommelkwartier). Er is een herinrichtingsplan voor de herplant opgesteld. In dit plan is zowel de compensatie van alle kapvergunningsplichtige bomen opgenomen, als een aanvulling van de beplanting.

 

Tijdens de informatieavond op 5 oktober wordt het herinrichtingsplan toegelicht en is er gelegenheid voor het stellen van vragen.

 

Planning
Als de leidingen zijn aangelegd worden de nieuwe bomen en struiken in het gebied aangeplant. Dit zal gebeuren in het plantseizoen dat loopt van november 2011 tot en met maart 2012. De bestemmingplanprocedure voor de twee bergbezinkbassins is in volle gang. Naar verwachting kan het ontwerpbestemmingsplan vanaf begin oktober 6 weken voor iedereen ter inzage worden gelegd. Vervolgens is het de bedoeling om het bestemmingsplan in de raadsvergadering van januari 2012 te laten vaststellen. Daarna kunnen de werkzaamheden aanbesteed worden. De aanleg van de bergbezinkbassins zou dan in april kunnen starten. De werkzaamheden nemen ongeveer 7 maanden in beslag.

 

Meer informatie
De direct aanwonenden van het werkgebied (in Dommelen en in 't Gegraaf) worden per brief uitgenodigd voor de informatieavond.

 

Met vragen over het voorgaande kunt u terecht bij de heer B. van Dijk van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie van de gemeente Valkenswaard. Hij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 040-2083699.