In september reconstructie riolering Boterpotplein

Dit item is gearchiveerd op 06-09-2013.

De gemeente Valkenswaard gaat dit jaar rioolwaterproblemen in het centrum van Valkenswaard aanpakken. Hiermee wil zij een einde maken aan vervelende overlastsituaties.

Graven van proefsleuven om de riolering onder Boterpotplein in kaart te brengen.

Het projectgebied omvat het Boterpotplein en de Karel Mollenstraat-Zuid vanaf de Corridor tot aan de oostelijke kruising Beelmanstraat – Karel Mollenstraat-Zuid, ter hoogte van restaurant Pincho’s.
De gemeente is gestart met de voorbereiding van dit project en wil in september starten met de uitvoering. De uitvoeringsperiode ligt naar verwachting tussen eind september en medio november 2013.

De gemeente voert dit project uit als onderdeel van gecombineerd onderhoud aan riolering, wegen, bruggen, groen en openbare verlichting in 2013.

Van gemengd naar gescheiden riool

Onder het Boterpotplein en de Karel Mollenstraat-Zuid ligt nu nog een gemengd riool. Dit wil zeggen dat het vuile afvalwater (toilet, wasmachine en dergelijke) en het schone water (regenwater van het dak en de straat) in één rioolbuis worden opgevangen en afgevoerd. Dit kan bij hevige buien tot vervelende overlast leiden, niet alleen op straat, maar ook in de woning of winkel. Om dit probleem op te lossen heeft de gemeente ervoor gekozen om een gescheiden stelsel aan te gaan leggen. Dit betekent dat het schone en het vuile water apart wordt opgevangen en afgevoerd.

Informatie

Voor de zomervakantie heeft de projectleider persoonlijk contact opgenomen met enkele direct betrokken bewoners en ondernemers en met de winkeliersvereniging om het project wat nader toe te lichten. De direct omwonenden en ondernemers in het werkgebied ontvangen voor 1 juli een brief van de gemeente over de rioolreconstructie.
In augustus organiseert de gemeente een informatieavond voor omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden over de uit te voeren werkzaamheden, planning en doorlooptijd.

Eventuele vragen over het project kunt u stellen per mail via boterpotplein@valkenswaard.nl of telefonisch via het Klantcontactcentrum (040) 20 83 444.