Impressie bezoek Commissaris der Koningin

Dit item is gearchiveerd op 12-06-2012.

Op woensdag 25 april jongstleden bracht de Commissaris der Koningin, de heer W. van de Donk, een kennismakingsbezoek aan de gemeente Valkenswaard. Hij bezoekt alle Brabantse gemeenten bezoekt ter wederzijdse kennismaking.

 

Het programma bestond uit een bezoek aan Stal Tops, VDL/BOVA, ontmoetingen met fractievoorzittters en met het college en een bezoek aan het Sigaren- en Valkerijmuseum. Na afloop van het bezoek sprak JBFilm.nl met de heer W. van de Donk en de impressie kunt u hier bekijken.