Hulp nodig bij realiseren energiebesparende initiatieven?

Dit item is gearchiveerd op 05-07-2013.

Ondernemers of andere partijen met goede ideeën voor energiebesparing of duurzame energieopwekking, kunnen met een concrete hulpvraag aankloppen bij Smart Energy Regions (SER). Dit netwerk wil innovatie en bedrijvigheid op het gebied van energie in de gebouwde omgeving stimuleren.

Uw eigen energie duurzaam opwekken

Met zijn allen verbruiken we veel energie. Het merendeel daarvan is nog grijze stroom en aardgas. Hier in de regio wordt maar een klein deel van de energie die we verbruiken duurzaam opgewekt. Dat wil zeggen met de zon, water of vanuit biomassa (bijvoorbeeld mest, houtsnippers). Het doel is om uiteindelijk als regio energieneutraal te worden. Alle energie die we verbruiken wordt op een duurzame manier wordt opgewekt. Dat betekent dat er veel energie bespaard moet worden, en een flinke verandering in hoe en waar de energie wordt opgewekt. Er zal veel meer duurzame energie in de woon- en werkomgeving opgewekt gaan worden. Dit proces van verandering noemen we 'Energietransitie'. De regio Eindhoven werkt hieraan vanuit haar regionale Energietransitieprogramma

Initiatieven verder brengen

Smart Energy Regions biedt bedrijven of andere partijen ondersteuning aan bij initiatieven op het gebied van energietransitie in de gebouwde omgeving. Ondersteuning kan bijvoorbeeld zijn het zoeken van een pilot locatie, initiatieven en bedrijven koppelen, onderzoek en markt aan elkaar koppelen of ondersteuning bieden bij het vinden van aanvullende financiering. De bedoeling is om hiermee initiatieven stappen verder te brengen. Partijen met initiatieven en een concrete ondersteuningsvraag kunnen contact opnemen met een van de SER partners. Partners van Smart Energy Regions zijn de TUe, de provincie Noord-Brabant, Brainport Development, het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, de BOM en Bright Move.

Fondsen

Er zijn verschillende fondsen beschikbaar voor aanvullende financiering bij initiatieven. Deze variëren van een subsidie, tot een lening of participaties. Op www.sre.nl/energietransitie vindt u een overzicht van de fondsen van Smart Energy Region partners.