Hoog aantal bezoekers van de website www.swi.rechtopbijstand.nl

Dit item is gearchiveerd op 16-02-2012.

In 2011 werd de website www.swi.rechtopbijstand.nl 4575 keren bezocht. Bezoekers keken naar informatie op 23076 verschillende locaties.

 

Het Samenwerkingsverband Werk en inkomen (swi) wil inwoners van de gemeenten Cranendonck, Heeze- Leende, Valkenswaard en Waalre informeren over de voorzieningen en regelingen die door het Swi worden uitgevoerd. Hiervoor heeft het Swi een abonnement op de website Recht op bijstand. Op www.swi.rechtopbijstand.nl kunnen inwoners lezen welke voorzieningen er zijn en wat de voorwaarden zijn om in aanmerking te komen. Ook kan er een aanvraagformulier worden gedownload zodat er meteen een aanvraag gedaan kan worden.

 

Ook verzorgt het Swi regelmatig voorlichting aan groepen en organisaties. Zo werd in 2011 informatie over de bijzondere bijstand en minimaregelingen gegeven aan de deelnemers van de trainingen: "Kiezen in geldzaken" en "Omgaan met geld". Inwoners kunnen voor informatie ook bellen naar 040-2083531 of mailen naar werkeninkomen@valkenswaard.nl.

 

Verzoeken om voorlichting kunnen ook gemaild worden naar werkeninkomen@valkenswaard.nl.