Hoe zie jij de toekomst van het centrum van Valkenswaard?

Dit item is gearchiveerd op 04-09-2013.

De gemeente Valkenswaard is bezig met het opstellen van een visie op het centrum van Valkenswaard. Hoe moet het hart van Valkenswaard er straks uit zien? Het gewenste toekomstbeeld wil de gemeente samen met bewoners, (horeca)ondernemers, winkeliers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbende partijen bepalen.

 

 

 

 

 

Voor de zomer is in kleiner verband met o.a. centrumondernemers al nagedacht over het huidige centrum. Dat leverde ons enkele nuttige discussiepunten op zoals “is Valkenswaard nu een dorp of een stad” en “hoe zorgen we voor meer sfeer, uitstraling en kwaliteit”? Gaat het om grote ingrepen of is een flinke opknapbeurt van de openbare ruimte voldoende? De wensen en ideeën zijn waardevol. De rode draad uit die gesprekken was dat er een duidelijke keuze gemaakt moet worden en dat het niet bij een visie moet blijven. Plannen moeten dus uitgevoerd worden.

We willen ook graag weten hoe bewoners en andere belanghebbenden hierover denken. Immers het centrum is het hart van Valkenswaard, dus van alle inwoners en ondernemers. We nodigen u daarom van harte uit voor een werkbijeenkomst.