Hoe veilig is onze gemeente?

Dit item is gearchiveerd op 20-09-2013.

Veiligheidsmonitor 2013 gaat van start

Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelopen 12 maanden slachtoffer geweest van een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de politie? Dit zijn enkele van de vragen die in het kader van Veiligheidsmonitor worden gesteld aan 3.000 inwoners van de gemeente  Valkenswaard.

De Veiligheidsmonitor is een onderzoek naar criminaliteit, onveiligheid, overlast in de buurt, en het optreden van gemeente en politie. Dit onderzoek wordt op gemeentelijk en op landelijk niveau uitgevoerd. Het gemeentelijk onderzoek begint op vrijdag 9 augustus; de resultaten worden in maart 2014 verwacht. De gemeente gebruikt de uitkomsten van dit tweejaarlijks terugkerende onderzoek bij het vormgeven en evalueren van haar veiligheidsbeleid. Het onderzoek wordt uitgevoerd door I&O Research, in nauwe samenwerking met het Centraal Bureau van de Statistiek.

Burgemeester drs. A. Ederveen benadrukt het belang van de Veiligheidsmonitor: “Het is essentieel dat we weten wat de inwoners van de veiligheid en leefbaarheid in onze gemeente vinden. Daarmee kunnen we ons beleid beter afstemmen op hun wensen en ervaringen.”

Het is volgens het gemeentebestuur belangrijk dat zoveel mogelijk van de burgers die benaderd worden meedoen aan het onderzoek. Alleen bij hoge deelname ontstaat een goed beeld van de veiligheidssituatie. Deelnemers aan het onderzoek krijgen per post een uitnodiging van I&O Research om de vragenlijst van de Veiligheidsmonitor in te vullen op internet.

In 2013 doen 151 gemeenten mee aan het onderzoek van de Veiligheidsmonitor.
Meer informatie over vindt u op www.veiligheidsmonitor.nl.