Herstraten trottoirs Wilhelminapark

Dit item is gearchiveerd op 18-10-2013.

Op 5 augustus heeft de aannemer het werk hervat aan trottoirs, inritten en parkeerplaatsen in het Wilhelminapark en de omliggende straten. De herstratingswerkzaamheden gingen eind juni van start en lagen tijdens de bouwvakvakantie even stil.

De werkzaamheden omvatten het herstraten van trottoirs, inritten en parkeerplaatsen in de Irenestraat, Beatrixstraat, Wilhelminapark, Emmalaan en Julianastraat. Voor het werk zijn geen wegafsluitingen nodig.

Dit voorjaar heeft de gemeente de plannen besproken met vertegenwoordigers van wijkcommissie Hoge Akkers en overige buurtbewoners. Bij de uitwerking van het project is zoveel mogelijk rekening gehouden met hun wensen en ideeën.

Afronding project gecombineerd onderhoud

De herstratingswerkzaamheden vormen het laatste onderdeel van gecombineerd onderhoud van de omgeving van het Wilhelminapark. Sinds 2012 vernieuwden de nutsbedrijven de gas- en waterleidingen in dit gebied en nam de gemeente de riolering en de huisaansluitingen voor haar rekening.

Informatie

De direct aanwonenden ontvangen per brief bericht over de werkzaamheden.

Met vragen kunt u terecht bij de heer K. van Gorp van het team Beheer Openbare Ruimte, telefoonnummer (040) 20 83 634.

Belangstellenden kunnen tijdens de werkzaamheden de werktekening inzien bij het Klantcontactcentrum in het gemeentehuis aan De Hofnar 15. De tekening kunt u ook downloaden onderaan deze webpagina.