Herplant Dommeldal

Dit item is gearchiveerd op 20-03-2012.

In het Dommeldal tussen de wijk Schepelweijen in Dommelen en het Gegraaf is het afgelopen jaar een groot aantal bomen gekapt vanwege een omvangrijk gemeentelijk rioleringsproject in dit gebied. Er zijn twee grote rioolleidingen aangelegd naar twee te maken bergbezinkbassins. Deze worden in 2012 aangelegd.

 

Voor de herplant van de gekapte bomen is een plan gemaakt dat aansluit op de landschapsvisie voor het hele Dommeldal tussen Loonderweg en Tienendreef (binnen het plan Dommelkwartier).

 

Door regen en vorst kon de herplant eind 2011 niet van start gaan. Nu is het wel zover. De nieuwe bomen zijn afgeleverd en het planten is van start gegaan. In totaal komen er nu 100 bomen: lindes, eiken en haagbeuken. Daarnaast een groot aantal struiken en andere beplanting ('bosplantsoen') in totaal zo'n 6.000 stuks. Later dit jaar (onder andere na aanleg van de bergbezinkbassins) komt er nog meer nieuwe beplanting in het gebied.

 

Foto: Heidi Wils