Herplaatsing grenspaal 184 op vrijdag 4 juli

Dit item is gearchiveerd op 05-07-2014.

Op vrijdag 4 juli wordt de (nieuwe) grenspaal 184 geplaatst, die de grens tussen België (gemeente Neerpelt) en Nederland (gemeente Valkenswaard) markeert. Om 12.30 uur wordt er verzameld aan de Stiene Brug, die in het verlengde ligt van de Grote Heide (straat) te Neerpelt. Vervolgens wordt er te voet gezamenlijk richting de grens gegaan in natuurgebied Hageven-De Plateaux. Daar wordt de daadwerkelijke plaatsing uitgevoerd in aanwezigheid van de grenspalencommissies, burgemeester R. Drieskens van Neerpelt en burgemeester drs. A.B.A.M. Ederveen van Valkenswaard. 

Grenspaal nummer 184 is twee keer gestolen. De eerste keer was in 2005, waarna er in hetzelfde jaar een herplaatsing plaatsvond. In 2006 is de grenspaal opnieuw gestolen. Er is toen gekozen om tijdelijk geen grenspaal neer te zetten.
Nu, in 2014 is de tijd rijp gevonden om toch weer over te gaan tot het plaatsen van een nieuwe grenspaal. Er wordt momenteel nog gekeken naar mogelijke extra beveiliging in bijvoorbeeld de bevestiging.

In 1843 werd de grensovereenkomst tussen Nederland en België getekend, na onderhandelingen over de precieze grens die zou moeten lopen tussen Nederland en het nieuwe land België. Zes jaar later, in 1849, werd door de voorzitters van de grensscheidingscommissie, de heren Van Hooff (NL) en Jolly (B), in Antwerpen het besluit genomen voor een reglement voor het onderhoud en de instandhouding van de grenspalen tussen Nederland en België. De grenspalencommissie inventariseert de staat van onderhoud van de grenspalen en neemt beslissingen over het uitvoeren van onderhoud en eventuele vervanging van grenspalen.