Heide opschonen op de Malpie

Dit item is gearchiveerd op 04-11-2012.

Heide schonen is noodzakelijk voor het behoud van de heide. Dit bereiken we door het verwijderen van opschot. Dat zijn onder andere de zaailingen van dennen, berken en eiken.

De gebiedjes die voorgaande jaren door vele vrijwilligers, het IVN en door de medewerkers van Ergon geschoond zijn, liggen er mooi bij. Dit jaar wordt het project voortgezet. De gemeente, de houtwallenwerkgroep en het IVN vragen de inwoners van Valkenswaard om een handje te helpen. Iedereen die de Malpie een warm hart toedraagt is welkom, groot, klein, jong en oud.

Werken in september en oktober

Elke zaterdag in september tot en met 3 november van 09.00 tot 12.00 uur is iedereen van harte welkom. Eventueel zelf gereedschap en een 'natje en droogje' meenemen. U rijdt vanuit de Venbergse molen naar de Malpie en daarna volgt u de pijlen. Zo komt u op de bestemming. U kunt het beste met de fiets komen en een snoeischaar, takkenschaar of zaag(je) meenemen. Het project wordt afgesloten op zaterdag 3 november, de nationale schoondag.

Meer informatie

Met vragen over het voorgaande kunt u terecht bij de heer C. Sandkuijl van de gemeente Valkenswaard. Hij is telefonisch bereikbaar op 040-2083647. Ook kunt u terecht bij mevrouw A. Baken, telefoonnummer 040-2015181, mail: h.baken@chello.nl.