Groene Handdrukken: minder stoeptegels, meer groen

Dit item is gearchiveerd op 27-09-2011.

Een Groene Handdruk is een bijdrage van € 350,- voor inwoners en organisaties met goede ideeën en zin om (samen met anderen) de handen uit de mouwen te steken. Bedoeld om de natuur in de eigen omgeving te verbeteren.

 

De Groene Handdruk is bedoeld om mensen te stimuleren een groenere leefomgeving te creëren. Te denken valt aan een speelnatuurtuin waarin kinderen spelen en op onderzoek gaan. Of het aanplanten van planten of struiken voor insecten of specifiek een vlindertuin, Het aanleggen van geveltuinen of het ophangen van nestkasten. Ook kan gedacht worden aan de aanleg van een moestuin of generatietuin waar jong en oud samen in werken en kennis delen.
 

Het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) geeft een Groene Handdruk aan inwoners en organisaties zoals kinderdagverblijven en zorginstellingen die met goede ideeën voor een groenere omgeving aan de slag willen gaan. Het project heeft als doel een bijdrage te leveren aan een groenere omgeving en daarbij de biodiversiteit in de buurt en de gemeente te vergroten. Dit is niet alleen goed voor plant en dier, maar ook voor mensen. Want een groene buurt heeft een positief effect op de gezondheid van mensen,.

 

Voor wie?
Iedereen die wil samenwerken voor 'minder stoeptegels, meer groen', kan in aanmerking komen voor een Groene Handdruk. Buurtbewoners die gezamenlijk aan de slag willen. Maar ook medewerkers van een verzorgingsinstelling, kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang die de directe omgeving van hun gebouw willen 'vergroenen'. Of personeel van bedrijven dat zich thuis voelt in de buurt en zijn steentje aan een gezonde woon- en werkomgeving wil bijdragen. Kortom iedereen met een goed 'groen' idee voor de buurt kan in aanmerking komen voor een Groene Handdruk.

 

Doe mee!
Hebt u een idee om uw woonomgeving te verbeteren? Hoe u 'minder stoeptegels, meer groen' kunt bereiken? Wilt u dat samen met anderen realiseren? Vul dan het korte inschrijvingsformulier in op www.sre.nl. Alle ideeën worden door het SRE beoordeeld. De beste inzendingen belonen we met een Groene Handdruk. Dat is een trofee met daarbij een geldbedrag van € 350,- om te besteden aan de uitvoering van het idee.