Gladheidsbestrijding

Dit item is gearchiveerd op 11-04-2013.

Nu er weer nachtvorst is en daarmee ook kans op gladde wegen, heeft de gemeente Valkenswaard voorbereidingen getroffen voor gladheidsbestrijding.

In geval van gladheid rukken in onze gemeente zeven strooiwagens tegelijkertijd uit op vaste routes, namelijk twee fietspadroutes, twee routes met doorgaande wegen en grotere wijkontsluitingswegen en drie routes met overige wijkontsluitingswegen en een aantal kleinere wegen in de woonwijken.Onze gemeente wordt tevens doorkruist door twee routes van de provincie. De provincie verzorgt op deze twee routes de gladheidbestrijding van zowel de rijbaan als de fietspaden. Deze twee routegedeelten bevatten de N69, dus Luikerweg, provinciale weg Markt en Eindhovenseweg. Verder strooit de provincie op de Westerhovenseweg, Bergstraat, Dommelseweg en Leenderweg.

Samenwerking

De gemeente Valkenswaard participeert in de Centrale Alarmering Gladheid in de regio zuidoost Brabant. Hierin nemen Rijkswaterstaat, de provincie en 18 gemeenten onder voorzitterschap van de gemeente Eindhoven, plaats.

Indeling van wegen

De gemeente Valkenswaard heeft een gladheidbestrijdingplan opgesteld. In dit plan staat aangegeven welke wegen het eerst begaanbaar moeten zijn, deze wegen vallen in de zogenoemde categorie 1, 2 of 3. De drie categorieën hebben dezelfde prioriteit in de gladheidbestrijding. Hieronder vallen de doorgaande wegen, wijkontsluitingswegen, de meeste buitenwegen, een aantal kleinere wegen in de woongebieden, winkelgebieden en op de bedrijventerreinen en de fietspaden. Op deze wegen wordt zoveel mogelijk preventief gestrooid en sneeuw geruimd. De wegen van deze drie categorieën zijn opgenomen in de bovengenoemde 7 vaste routes. De overige wegen worden alleen onder reguliere werktijd gestrooid indien materieelinzet niet langer nodig is voor de categorie 1, 2 en 3-wegen, de gladheid langere tijd aanhoudt, bij extreme sneeuwval en als de hoeveelheid zout c.q. stroefmakend materiaal toereikend is.

Niet strooien in 'woonstraten'

De echte 'woonstraten' in de gemeente vallen buiten de strooiroutes. Het strooien van alle straten in de gemeente is niet mogelijk omdat het zeer arbeidsintensief is en heel hoge kosten met zich meebrengt. Andere redenen om in woonstraten niet te strooien zijn:

  • strooizout werkt alleen goed bij voldoende verkeersintensiteit en -snelheid in een straat, omdat er anders geen vermenging met sneeuw optreedt,
  • strooizout is belastend voor het milieu; de gemeente wil deze schade beperken,
  • in de woonstraten maken geparkeerde auto’s en andere obstakels het vaak onmogelijk om te kunnen strooien en/of sneeuw te ruimen,
  • het ruimen van sneeuw is tijdrovend en vaak probleemverleggend, smeltwater kan bijvoorbeeld niet meer in straatkolken komen door de opzij geschoven sneeuw. Bij vorst wordt het probleem dan nog groter.

Voetgangersgebied en trottoirs

Behalve het creëren van looppaden in het voetgangersgebied van het centrum van Valkenswaard, strooit de gemeente niet op stoepen en trottoirs. Dat is praktisch niet mogelijk. De gemeente doet een beroep op alle inwoners om het trottoir voor de woning sneeuw- en ijsvrij te houden. Op deze manier kan in de winter iedereen met een gerust hart de deur uit.

Met vragen over de gladheidbestrijding kunt u terecht bij de heer P. Hoeks van het team Beheer Openbare Ruimte (BOR), telefoonnummer (040) 2083593. Ga verder naar de webpagina gladheidsbestrijding voor meer informatie, zoals de lijst met straatnamen in de diverse categorieën.