Gezamenlijke wensen nieuw Centrum tijdens bijeenkomst stakeholders.

Dit item is gearchiveerd op 10-07-2013.

Op 18 juni vond de 2e bijeenkomst plaats met ruim 20 vertegenwoordigers van horeca, detailhandel, vastgoed, dienstverlening en belangenorganisaties om een volgende stap te kunnen zetten in het Masterplan Centrum.

Deze bijeenkomst volgt op een uitgebreide inventarisatie en analyse, en een eerste ideeënavond. Aan de hand van twee mogelijke scenario’s werd gepraat over wensen, kansen en (on)mogelijkheden ten aanzien van winkelen, groen, verkeer, horeca, wonen en verschillende andere maatschappelijke functies.

Samenwerking

De gemeente wil het nieuwe centrumplan in nauwe samenspraak met de diverse doelgroepen maken. Daarom organiseert zij meerdere bijeenkomsten om met deze groepen van gedachten te wisselen. De gemeente werkt hierbij samen met bureau LOS, een bureau voor landschapsarchitectuur en stedenbouwkunde. LOS begeleidt de bijeenkomsten en zorgt voor de visualisering van ideeën in de vorm van scenario’s, sfeerbeelden en ontwerpen.

Wensen

Nadat de groep in vieren was gesplitst werd enthousiast en betrokken gefilosofeerd over wat Valkenswaard allemaal nog nodig heeft maar ook wat ze wel kan missen. Er zijn twee scenario’s besproken: een waarbij de bestaande linten als uitgangspunt dienen en een ander waarbij de Markt nog meer als het “plein” van Valkenswaard zal functioneren.
Het is duidelijk dat de aanwezigen willen dat Valkenswaard nog aantrekkelijker wordt. Niet alleen voor de bewoners zelf, maar ook voor bezoekers uit de nabije omgeving of gasten uit de in de omgeving gelegen aantrekkelijke vakantieparken en -dorpen. Het is belangrijk dat de kwaliteit van het centrum omhoog gaat. Het gaat dan om groen, sfeer en verbetering van de inrichting van de openbare ruimte. Het centrum moet er meer zijn voor de voetganger en de fietser, en minder nadrukkelijk voor de auto. Vanzelfsprekend blijft een goede bereikbaarheid en voldoende parkeergelegenheid van belang.
Valkenswaard moet een centrum worden waar je niet alleen naar toe gaat om te winkelen maar ook, om wat te eten en te drinken. Het winkelaanbod moet de moeite waard zijn, mag best iets bijzonders bieden. Het zou leuk zijn als Valkenswaard iets bijzonders zou kunnen aanbieden. Iets waar mensen van heinde en ver speciaal voor naar Valkenswaard willen komen. Functiemenging in het centrum (horeca, winkels, ambachtelijk ondernemerschap, evenementen en cultuur) moet die aantrekkelijkheid vergroten.

Ontwikkelingen

In de gemeente doen zich allerlei ontwikkelingen voor die van invloed zijn op de keuzes die gemaakt moeten worden. Zo is het belangrijk rekening te houden met de samenstelling van de bevolking en zien we dat er ook in Valkenswaard vergrijzing optreedt. Hoe ontwikkelt ons winkelaanbod zich? Er is een behoorlijke leegstand en wat kun je voor de toekomst verwachten? Er wordt bijvoorbeeld steeds meer gebruik gemaakt van online winkelen. Wat betekent dat voor het huidige aanbod van winkels in het centrum ?

Na de zomer

Tijdens de zomermaanden worden diverse lokale doelgroepen door de projectleider afzonderlijk benaderd en vinden aanvullende gesprekken plaats. Op deze manier hopen we de beschikbare informatie en ideeën nog verder aan te scherpen. Direct na de zomer vindt bovendien nog een werksessie plaats met bewoners. Presentatie van de uiteindelijke resultaten is nu voorzien In het najaar.