Gewijzigde planning rioleringswerkzaamheden Waalreseweg-Willibrorduslaan

Dit item is gearchiveerd op 03-03-2012.

De rioleringswerkzaamheden in de Willibrorduslaan gaan op maandag 23 januari van start. Eerder maakten wij bekend dat de werkzaamheden op 9 januari zouden beginnen. 

 

Door een onvoorziene wijziging in de planning en werkzaamheden van de nutsbedrijven, is ook de planning van de gemeente aangepast. Op deze manier voorkomen wij dat de straten of trottoirs onnodig lang 'open' liggen.

 

Volgorde en planning werkzaamheden

De nieuwe planning ziet er als volgt uit.

  • Het 'winkelgedeelte' van de Willibrorduslaan, tussen Dr. Dagevosstraat en St. Antoniusstraat, wordt uitgevoerd vanaf 23 januari (week 4) tot 17 februari (week 7).
  • Vanaf 2 februari (in week 5) tot 2 maart (week 9) is de Nieuwe Waalreseweg (parallelweg) afgesloten voor verkeer in verband met de werkzaamheden.
  • Vanaf 17 februari (week 7) tot en met 2 maart (week 12) is het gedeelte van de Willibrorduslaan tot aan het kruispunt met de Dr. Dagevosstraat afgesloten en ook vanaf het kruispunt met de St. Antoniusstraat tot aan de Haagstraat.

 

De kruispunten Dr. Dagevosstraat en St. Antoniusstraat worden op een later tijdstip aangepakt in verband met de werkzaamheden van Enexis.

 

Wanneer de werkzaamheden Geenhoven-Waalreseweg starten, is nu nog onduidelijk. Waarschijnlijk zullen de rioolwerkzaamheden vanaf 2 april bij de Nieuwe Waalreseweg (parallelweg) richting Geenhoven-Waalreseweg opgepakt worden.

 

We proberen de werkzaamheden zo op elkaar af te stemmen dat de bestrating zo kort mogelijk opgebroken is. Bewoners worden tijdig door de nutsbedrijven geïnformeerd over de werkzaamheden en eventuele overlast.

 

Omleidingsroutes

De winkels in de Willibrorduslaan zijn gedurende de werkzaamheden te allen tijde te voet bereikbaar. Voor bevoorrading en parkeren verwijzen we naar de omliggende straten, waaronder de Dr. Dagevosstraat en de St. Antoniusstraat. Het doorgaande verkeer via de Waalreseweg wordt omgeleid via de standaard omleidingroutes (Geenhovensedreef en Dommelseweg naar de N69).

 

Meer informatie

Bewoners van de betreffende straten ontvangen een brief van de gemeente met informatie over de gewijzigde planning en verkeersmaatregelen. Met vragen over het voorgaande kunt u terecht bij mevrouw A. de Vries van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie van de gemeente Valkenswaard. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 040-2083699.