Gewijzigde planning onderhoud bestrating

Dit item is gearchiveerd op 24-12-2010.

In de periode van 11 oktober tot en met 23 december 2010 vindt onderhoud plaats aan diverse wegen en trottoirs in de gemeente Valkenswaard. De planning is gewijzigd!

 

Bij gunstige weersomstandigheden zijn de werkzaamheden 23 december afgerond. Het werk bestaat enerzijds uit onderhoud aan klinker- en tegelbestrating anderzijds uit  asfaltonderhoud.

 

Na het bekendmaken van de planning, bleek de aannemer deze te moeten wijzigen in verband met de (beperkte) beschikbaarheid van materieel voor de asfalteringswerkzaamheden.

 

De inhoud van de werkzaamheden blijft ongewijzigd. De planning ziet er nu als volgt uit:

 

Ongewijzigde planning
Herstraten rijbanen De Vlasroot en Weteringstraat van 11 oktober tot en met 5 november.

 

Gewijzigde planning
Herstraten trottoirs Jeneverbeslaan van 11 oktober tot en met 19 november.

 

Vernieuwen toplaag asfalt Bremlaan (noordzijde) en herstraten trottoirs Bremlaan en Gaspeldoornlaan (oostzijde) en aanbrengen invalideninritten van 18 oktober tot en met 19 november.

 

Herstraten gedeelte rijbaan Schafterdijk, herstraten voetpad tussen woningen Leemgraverwei 20 en 22 en gedeelte rijbaan Hoefsmidwei en herstraten gedeelten rijbaan Molenstraat, van 8 tot en met 12 november.

 

Aanbrengen nieuwe toplaag asfaltverharding Seringenstraat van 15 tot en met 19 november.

 

Aanbrengen nieuwe tegelverharding trottoirs in Prins Bernhardstraat van 15 november tot en met 3 december.

 

Herstraten trottoirs in Dr. Schaepmanstraat/Judocus Smitsstraat en aanbrengen invalideninritten van 15 november tot en met 23 december.

 

Herinrichting kruising Bakkerstraat/Klappermanstraat van 6 tot en met 23 december. Bewoners ontvangen in november nog nadere informatie van de gemeente over de definitieve inrichting.

 

Herstraten Adelbertdal/Urbanusdal/Valentijndal/Stephanusdal/Petrusdal van 6 tot en met 23 december.

 

Informatie
Bewoners van de betreffende straten ontvangen tijdig een brief van de aannemer Janssen de Jong Infra B.V., met informatie over te verwachten hinder en gegevens over de contactpersoon voor vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Met algemene vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij de heer B. van Dijk van het team Beheer Openbare Ruimte in het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. Hij houdt namens de gemeente toezicht op de werkzaamheden en is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 040-2083634.