Gevraagd: kandidaten voor Vrijwilligerstrofee-2010

Dit item is gearchiveerd op 20-12-2010.

Eén keer per jaar wordt de Gemeentelijke Vrijwilligerstrofee uitgereikt. U kunt kandidaten nomineren!

 

De Gemeentelijke Vrijwilligerstrofee wordt toegekend aan vrijwilligersorganisaties/groepen vrijwilligers of projecten of aan personen die in groepsverband of individueel als vrijwilliger iets heel bijzonders doen (hebben gedaan) voor de Valkenswaardse gemeenschap. En u kunt vanaf nu kandidaten nomineren !!!

 

Eerder ontvingen Stichting Buurtbus (2005), Stichting Vluchtelingenwerk (2006), Stichting De Boodschappenmand (2007), vrijwilliger Marie-Thérèse Maas (2008) en de Vrijwillige Brandweer Valkenswaard (2009) de jaarlijkse Vrijwilligerstrofee.

 

Voorwaarden
Om voor deze prijs te kunnen worden genomineerd moeten vrijwilligersorganisaties/ -groepen, een persoon of  personen (al dan niet in groepsverband actief), voldoen aan de volgende criteria:

  • als vrijwilliger werkzaam in Valkenswaard (inclusief Dommelen en Borkel en Schaft)
  • zich als vrijwilliger op een bijzondere manier inzetten voor de Valkenswaardse gemeenschap in 2010, dus het dient van lokaal belang te zijn
  • de activiteit moet representatief zijn voor het vrijwilligerswerk en liefst een voorbeeldfunctie hebben.

 

De nominaties worden onderverdeeld in vier categorieën

  1. zorg, mantelzorg, hulp- en dienstverlening
  2. sport en recreatie
  3. milieu en educatie
  4. sociaal-cultureel en welzijnswerkwerk

 

Uit deze categorieën zal uiteindelijk één prijswinnaar worden gekozen. De coördinatie en de werkzaamheden rondom de organisatie van de gemeentelijke Vrijwilligerstrofee liggen bij het Panel Vrijwilligerstrofee-2010 van Paladijn, organisatie voor welzijn. De regie is in handen van de gemeente Valkenswaard. Een representatieve jury onder voorzitterschap van burgemeester drs. A. Ederveen, zal uit alle ingediende nominaties een lijst van potentiële winnaars samenstellen en de uiteindelijke prijswinnaar aanwijzen.

 

Insturen van nominaties vóór 20 december
Kent u vrijwilligersorganisaties/vrijwilligersgroepen of personen die in (groepsverband) vrijwilligerswerk verrichten in uw omgeving en waarvan u denkt dat zij hiervoor in aanmerking kunnen komen, meld hen dan aan en doe dat vóór maandag 20 december aanstaande!

 

Voor de aanmelding zijn speciale formulieren beschikbaar, die u op verschillende adressen kunt krijgen cq opvragen vanaf maandag 1 november.  Deze liggen bij de balies in het gemeentehuis aan De Hofnar 15, bij  Paladijn aan de Maastrichterweg 51  1e etage en in de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12. U kunt het nominatieformulier hier downloaden of via www.paladijn-welzijn.nl en www.omroepvalkenswaard.nl.

 

Uw (papieren exemplaar van het) nominatieformulier kunt u sturen aan:
Paladijn, organisatie voor welzijn
t.a.v. Vrijwilligers Informatie Punt /Vrijwilligerstrofee
p/a  Maastrichterweg  51 1e
5554  GE  Valkenswaard.

 

U kunt het formulier ook afgeven bij het Vrijwilligers Informatie Punt van Paladijn aan de Maastrichterweg 51, 1e etage.

 

De trofee wordt uitgereikt tijdens de jaarlijkse viering van de Vrijwilligersdag en dat is in 2011 op zondag 30 januari.

 

Informatie 
Voor meer informatie over de Gemeentelijke Vrijwilligerstrofee kunt u tijdens kantooruren terecht bij  Paladijn, organisatie voor welzijn, de heer D. van Diepen, telefoonnummer 040-2046614.