Gevonden voorwerpen

Dit item is gearchiveerd op 02-08-2012.

Hebt u iets gevonden in de gemeente Valkenswaard? Vanaf 1 juli 2012 moet u hiervan aangifte doen bij de gemeente. Als u een identiteitsbewijs hebt gevonden en in situaties waarbij het vermoeden van diefstal bestaat, moet u aangifte doen bij de politie. Diefstal blijft tenslotte een politiezaak.

 

Welke voorwerpen?

Het gaat hierbij om voorwerpen die de eigenaar, zonder dat dit de bedoeling was, is kwijtgeraakt. Denk hierbij aan een verloren portemonnee, sieraad of tas. U bent verplicht om hiervan aangifte te doen. Vindt u het voorwerp in een besloten ruimte, dan bent u verplicht mededeling te doen aan de bewoner (woning), gebruiker of exploitant van deze ruimte (zwembad, openbaar vervoersmaatschappij).

 

Aangifte doen

Als u aangifte doet bij de gemeente gaat u naar het Klantcontactcentrum (KCC). U vraagt dan naar een bewijs van aangifte. Na de aangifte kunt u ervoor kiezen om het gevonden voorwerp zelf te bewaren. U bent dan verplicht om voor het onderhoud van het voorwerp te zorgen, zodat het niet in een slechtere staat raakt.

 

U kunt het gevonden voorwerp ook in bewaring geven bij de gemeente. Vraag dan om een bewijs van inbewaringgeving. De gemeente bewaart de voorwerpen (met een waarde onder de €450,-) drie maanden. Hierna worden de gevonden voorwerpen vernietigd of verkocht.

 

Eigenaar worden van een gevonden voorwerp van meer dan 450 euro

Hebt u het voorwerp ter bewaring gegeven aan de gemeente en heeft het voorwerp een waarde van meer dan €450,- dan kunt u eigenaar worden van het voorwerp. Als degene die het voorwerp verloren heeft, het niet binnen 1 jaar heeft opgehaald. U moet zich dan binnen 1 maand na de bewaartermijn van een jaar melden bij de gemeente. U zult zelf de bewaartermijn in de gaten moeten houden. De gemeente is niet verplicht u voor het verlopen van de termijn te waarschuwen. Meldt u zich niet op tijd, dan bent u geen eigenaar van het voorwerp geworden en kunt u het dus niet meer opeisen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Klantcontactcentrum van de gemeente, telefoon 040-208 3444.

 

Bookmark and Share