Gescheiden aanbieden van GFT-afval

Dit item is gearchiveerd op 13-10-2011.

De inwoners van Valkenswaard die een duobak ter beschikking hebben gekregen voor het aanbieden van het huishoudelijke afval, zijn verplicht om het GFT-afval (groente-, fruit-en tuinafval) in het daarvoor bestemde compartiment te deponeren.

 

De hoeveelheid ingezameld GFT-afval loopt ver achter bij de landelijke vastgestelde norm: de landelijke overheid gaat uit van 105 kg GFT per inwoner per jaar; in de gemeente Valkenswaard wordt slechts zo'n 54 kg per inwoner ingezameld.

 

Misverstand
Mogelijk draagt een hardnekkig misverstand daaraan bij: gebleken is dat vele inwoners denken dat bij het ledigen van de duobak beide afvalstromen samen in één voertuigcompartiment gestort worden. Dat is echter absoluut niet het geval. Het voertuig bezit voor elke afvalstroom een apart compartiment en bij het ledigen zorgt een klep ervoor dat elke soort afval in het juiste compartiment terecht komt. Die klep kan in verschillende posities geplaatst worden, afhankelijk van de positie van het middenschot in de te ledigen duobak. De belader van CURE opent daarom vóór het ledigen de duobak, bepaalt op welke positie het middenschot geplaatst is en bedient vervolgens de klep door een schakelaar in te drukken.

 

 

Vervuild
Wanneer het GFT vervuild is met afvalstoffen die daarin niet thuis horen, is de belader verplicht de gehele inhoud van de duobak, dus ook het GFT, in het compartiment voor restafval te storten. Anders wordt immers de gehele inhoud van het GFT-compartiment afgekeurd en de kosten van verwerking van afkeurpartijen ligt nog veel hoger dan die voor restafval. Bij het ledigen van de huisvuilauto op de overslaglocatie wordt elk compartiment apart geledigd: het GFT-afval wordt afgevoerd naar een composteerinrichting. De kosten van verwerking bedragen zo'n 55 euro per ton. Het restafval wordt afgevoerd naar een verbrandingsinstallatie. Dat kost zo’n 140 euro per ton, dus veel meer dan het composteren van GFT-afval. Het is daarom van belang het afval goed gescheiden aan te bieden: niet alleen uit milieuoverwegingen, maar ook vanuit kostenoogpunt.

 

Meer informatie
Met eventuele vragen over het voorgaande kunt u terecht bij de heer P. Verhoeven van het team Ruimtelijke Ontwikkeling en Economie van de gemeente. Hij is telefonisch bereikbaar via nummer 040-2083444.