Gemeenteraad besluit over aanbeveling herbenoeming burgemeester Ederveen

Dit item is gearchiveerd op 07-12-2012.

De gemeenteraad van Valkenswaard heeft donderdagavond 15 november in een besloten raadsvergadering gesproken over de herbenoeming van de heer drs. A.B.A.M. Ederveen als burgemeester van Valkenswaard.

De gemeenteraad heeft het besluit genomen om de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen om drs. A.B.A.M. Ederveen te herbenoemen als burgemeester van Valkenswaard.

De stemverhouding was: 18 stemmen voor, 2 stemmen tegen. Drie raadsleden waren afwezig.