Gemeentelijk onderzoek naar mantelzorg

Dit item is gearchiveerd op 08-07-2013.

De gemeente Valkenswaard doet momenteel onderzoek naar mantelzorgondersteuning. Mantelzorgers, mensen die zorgen voor een chronisch zieke of gehandicapte partner, familielid of vriend(in), zijn onmisbaar in onze huidige maatschappij.  Op het moment is de vragenlijst verspreid onder de mensen (240) die ingeschreven staan bij het mantelzorgsteunpunt van Paladijn. Daarnaast wordt de vragenlijst steekproefsgewijs verstuurd naar ongeveer 200/250 mensen die klant zijn bij de Wet maatschappelijke onersteuning (Wmo).

Onderzoek
Mantelzorgers worden steeds meer belast met de zorg voor hun naasten. Daarom wil de gemeente Valkenswaard weten hoe mantelzorgers het zorgen ervaren, of zij behoefte hebben aan ondersteuning en of zij tevreden zijn over de eventuele ondersteuning die al wordt verleend. Met de resultaten uit het onderzoek wil de gemeente de huidige ondersteuning van mantelzorgers opnieuw bekijken en eventueel aanpassen.