Gemeente wil dienstverlening aan bedrijfsleven verbeteren

Dit item is gearchiveerd op 03-12-2012.

Voor ondernemers is het belangrijk dat de gemeente zorgt voor een goede dienstverlening bij producten zoals vergunningen en ontheffingen. Om de dienstverlening te verbeteren doet de gemeente Valkenswaard dit najaar mee aan het project 'Bewijs van Goede Dienst'.

Met het project 'Bewijs van Goede Dienst' wordt de gemeentelijke dienstverlening gemeten op basis van de tien belangrijkste landelijke ondernemerswensen. Denk hierbij aan het voldoen aan termijnen, professionaliteit, betrouwbaarheid en ondernemersgerichtheid. Hiervoor wordt een aantal recente dossiers extern getoetst. Eveneens wordt een aantal ondernemers gevraagd naar hun ervaringen met de gemeentelijke dienstverlening. Dit alles gebeurt volgende de normen van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Het 'Bewijs van Goede Dienst' is niet slechts een meetinstrument. Er wordt ook een verbeterplan opgesteld om de dienstverlening aan het bedrijfsleven concreet te kunnen verbeteren. Door het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening aan het bedrijfsleven, wordt het ondernemersklimaat in Valkenswaard versterkt. Het project wordt eind dit jaar afgerond. De resultaten zullen dan ook bekend worden gemaakt. Als u vragen heeft over dit project kunt u contact opnemen met de gemeente, telefoon 040-2083444.