Gemeente Valkenswaard scoort goed bij de Waarderingskamer

Dit item is gearchiveerd op 02-11-2013.

Uit het jaarlijkse rapport van de Waarderingskamer blijkt dat de gemeente Valkenswaard de werkzaamheden in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoert.

Wat doet de Waarderingskamer?

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de regels van de Wet WOZ en de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden correct uitvoeren. Het gaat om werkzaamheden zoals het taxeren van onroerende zaken, het verschaffen van informatie, het afhandelen van bezwaar- en beroepschriften en dergelijke. Op basis van deze onderzoeken beoordeelt de Waarderingskamer of de gemeente aan het begin van het jaar WOZ-beschikkingen mag versturen.
De Waarderingskamer kent 4 oordeelscategorieën waarmee zij de WOZ-uitvoering door een gemeente kwalificeert, deze zijn: goed, naar behoren, kan verbeterd worden en moet dringend verbeterd worden. De Waarderingskamer complimenteert de gemeente Valkenswaard bij de uitvoering van haar taken.

Meer weten

Wilt u meer weten, kijk dan op de website van de Waarderingskamer, www.waarderingskamer.nl