Gemeente Valkenswaard A-status kinderopvang

Dit item is gearchiveerd op 30-09-2012.

De Inspectie van het Onderwijs heeft in het kader van het project ‘Achterblijvende gemeenten kinderopvang’ bij alle gemeenten onderzoek verricht om te toetsen of gemeenten de wettelijke taken van de Wet kinderopvang naleven. Dit gebeurt aan de hand van een A, B of C-status. Op basis van informatie en gesprekken heeft de inspecteur besloten Valkenswaard de A-status toe te kennen. Dit houdt in dat onze gemeente haar wettelijke taken naleeft.

Wat houdt dit in?
• Status A: de gemeente leeft haar wettelijke taken na. Dit betekent dat de gemeente voldoet aan de wettelijke minimum eisen voor uitvoering, toezicht op en handhaving van kinderopvang.
• Status B: de gemeente leeft haar wettelijke taken niet of onvoldoende na, maar werkt wel mee aan het maken en uitvoeren van verbeterafspraken tussen de inspectie en het college van burgemeester en wethouders. Dit betekent dat de gemeente (nog) niet voldoet aan de wettelijke minimumeisen voor uitvoering van toezicht op en handhaving van kinderopvang, maar wel bezig is om hier aan te gaan voldoen.
• Status C: de gemeente leeft haar wettelijke taken niet of onvoldoende na en werkt niet of onvoldoende mee aan het maken en uitvoeren van verbeterafspraken tussen de inspectie en het college van B en W. Dit betekent dat de gemeente niet voldoet aan de wettelijke minimum eisen voor uitvoering van toezicht op en handhaving van kinderopvang en dat zij niet meewerkt om hier wel aan te kunnen voldoen.

 Wat zegt de status over de kwaliteit van kinderopvanglocaties binnen een gemeente?
De status van een gemeente geeft aan of de gemeente voldoet aan de wettelijke minimumeisen op het gebied van toezicht en handhaving op de kinderopvang. De status zegt dus niets over de kwaliteit van individuele kinderopvanglocaties. Die informatie is te vinden in de GGD-inspectierapporten, te vinden in Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Het LRK is voor ouders een belangrijke informatiebron om na te gaan hoe de GGD oordeelt over de kwaliteit van de kinderopvanglocatie.

Informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij mevrouw D. Terlingen van het team Zorg, Welzijn en Onderwijs. Zij is bereikbaar via telefoonnummer (040) 2083594 of per mail via gemeente@valkenswaard.nl ter attentie van mevrouw D. Terlingen.