Gemeente sluit zich aan bij het Holland Expat Center

Dit item is gearchiveerd op 04-07-2013.

De gemeente gaat zich per 1 juli aansluiten bij het Holland Expat Center South (HECS). Dit is een gezamenlijk initiatief  van de Immigratie-en naturalisatiedienst (IND), de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Midpoint Brabant, provincies Noord-Brabant en Limburg, Brainport Development en een aantal gemeenten. Doel van het HECS is het realiseren van een soepele en snelle instroom van hoogopgeleide migranten en hun gezinnen in Zuidoost-Nederland.

De aanwezigheid van kennismigranten, wetenschappelijke onderzoekers, EU-burgers en trainees is een noodzakelijke en essentiële voorwaarde voor de economie, productiviteit en innovatiekracht in de regio. Het fysiek realiseren van een 'warm welkom' voor al deze doelgroepen is vertaald in een Expat Center dat ervoor zorgt dat expats zich makkelijk en snel binnen de Brabantse gemeenten kunnen vestigen en zich welkom voelen.

Het HECS realiseert dit warme welkom door alle publieke (formaliteiten) en private (services) dienstverlening die een expat nodig heeft in de eerste maand(en) na aankomst in Nederland zoveel mogelijk op één plek en op één moment aan te bieden. Door een koppeling van systemen kan de benodigde publieke dienstverlening van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens voor vestiging in Brabant plaatsvinden in Eindhoven. Dit betekent dat een buitenlandse werknemer die zich in Valkenswaard wil gaan vestigen en werkt bij een bedrijf dat is aangesloten bij het HECS zich kan inschrijven bij de gemeente via het HECS. De gemeente Valkenswaard neemt deel aan het HECS, omdat het aansluit bij de Toekomstvisie van Valkenswaard, waarbij Valkenswaard ook in 2030 een aantrekkelijke woonomgeving is voor werknemers in de Brainportregio. Het contract met HECS loopt tot en met 31 december 2014.