Gemeente kiest economische speerpunten

Dit item is gearchiveerd op 14-10-2013.

De gemeenteraad heeft op 29 maart 2012 het nieuwe beleidskader economische zaken vastgesteld voor de periode 2012 tot en met 2015.

 

In dit beleidskader zet de gemeente in op een lage werkloosheid en verbetering van het vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven. Om deze ambitie te realiseren, wordt ondermeer ingezet op vier speerpunten.

 

Vier speerpunten

De speerpunten uit het beleidskader zijn:

 1. Herstructurering
  Dit speerpunt is gericht op het verbeteren van het vestigingsklimaat op bedrijventerrein Schaapsloop 1.
 2. Brainport
  Er wordt ingezet op het versterken van de verwevenheid van het lokale bedrijfsleven en de gemeente met Brainport.
 3. Startersbeleid
  Valkenswaard kent veel startende ondernemers en het realiseren van een startersbeleid heeft tot doel om deze kracht verder te versterken.
 4. Vrijetijdseconomie
  De vrijetijdssector is een belangrijke kans op groei voor de lokale economie en draagt bij aan het behoud van de bovenlokale functie van Valkenswaard.

 

Actieprogramma

Het beleidskader economische zaken is tot stand gekomen in samenwerking met de stuurgroep economische zaken. In de stuurgroep economische zaken zijn bedrijfsleven, overheid en onderwijs vertegenwoordigd. Het beleidskader economische zaken wordt uitgewerkt in een economisch actieprogramma met concrete projecten en activiteiten voor de korte termijn. Het nieuwe beleidskader economische zaken is te vinden op deze website (actueel > nota's en notities > onder het kopje 'economische zaken') en ligt ook ter inzage op de volgende locaties:

 • de informatiehoek in de hal van het gemeentehuis van Valkenswaard aan De Hofnar 15;
 • de leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12;
 • het dorpshuis in Borkel en Schaft, Dorpsstraat 55;
 • ontmoetingscentrum De Belleman, Bruninckxdal 2, Dommelen.