Gemeente kan aan de slag met 'Lage Heide, natuur'

Dit item is gearchiveerd op 10-07-2012.

Raad van State doet uitspraak

 

De Raad van State heeft uitspraak gedaan in de beroepsprocedure die nog liep tegen het uitwerkingsplan 'Lage Heide, natuur'. Alle beroepen werden ofwel niet-ontvankelijk verklaard ofwel ongegrond. Hiermee is het uitwerkingsplan 'Lage Heide, natuur' sinds 13 juni 2012 onherroepelijk. Dat betekent dat de gemeente Valkenswaard en waterschap De Dommel nu definitief aan de slag kunnen met de realisatie van de natuurontwikkeling in Lage Heide.

 

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard stelde in februari 2011 het uitwerkingsplan vast. Het is een uitwerking van bestemmingsplan 'Valkenswaard-Zuid' dat in 2009 al onherroepelijk werd. Het uitwerkingsplan gaat over gronden met de bestemming 'natuur' en over een waterbergingsgebied in het plangebied Lage Heide. De uitspraak van de Raad van State betekent het einde van een lange planprocedure. De gemeente heeft een lange weg afgelegd om dit punt te bereiken, waarin zorgvuldig is omgegaan met alle belangen.

 

Binnenkort start de eerste fase van de natuurontwikkeling. Als eerste wordt het landgoed aangelegd dat de afronding gaat vormen van de toekomstige woonwijk Lage Heide aan de zuidkant van Dommelen. Voor het landgoed wordt een terp aangelegd met ruimte voor 5 landgoedwoningen op ruime kavels. Daar omheen komen houtwallen en groenstructuren, passend bij het oorspronkelijk karakter van dit gebied.