Gemeente investeert als aanjager in zomerprogramma

Dit item is gearchiveerd op 31-12-2013.

Het college van B&W van Valkenswaard start met het versterken van een zomerprogramma 2013 in het toeristenseizoen.  Valkenswaard wil zich met het zomerprogramma  onderscheiden in de regio. 

Het college wil hiermee het bruisende Valkenwaardse centrum in het groen opnieuw op de kaart te zetten. Door evenementen van kwaliteit te laten groeien en nieuwe thematische evenementen toe te voegen, ontstaat een programma dat Valkenswaard levendig en aantrekkelijk maakt. Bovenal moet het programma voor bezoekers, inwoners, horeca, detailhandel, gemeente en culturele organisaties interessant zijn. En het is de bedoeling dat zoveel mogelijk partijen meedoen  en/of er profijt van hebben. De gemeente zet in 2013 60.000 euro extra in om dit zomerprogramma voor 2013 in te vullen. Ook stelt de gemeente voor 2013 een evenementencoördinator aan.

Aanjager en trekker

Valkenswaard wil een klimaat scheppen waarin evenementenorganisatoren hun ideeën kunnen omzetten in kansen en die het motto Veelzijdig Valkenswaard onderschrijven. Valkenswaard zoekt hierbij altijd de juiste balans op tussen levendigheid en leefbaarheid.

Om dit klimaat te scheppen en in het bijzonder het zomerprogramma voor 2013 voortvarend samen met partners vorm te geven, stelt de gemeente tijdelijk een evenementencoördinator aan. Deze zal de kar gaan trekken en daarbij de samenwerking opzoeken met ondernemers, evenementenorganisatoren, horeca, VVV, verenigingsleven en anderen. De coördinator gaat ook in gesprek met vertegenwoordigers van centrumbewoners. De gemeente fungeert in 2013 als aanjager en trekker, maar zet nadrukkelijk in op het bereiken van actieve deelname van de eerder genoemde partijen. In de evaluatie van het zomerprogramma 2013 zal dit een belangrijk aandachtspunt zijn.

Doorkijk 2014 en verder

Het is nadrukkelijk de bedoeling van het college om het zomerprogramma 2013 niet een éénmalige happening te laten zijn. Het is een begin en start van een groeimodel.  In het licht van de Toekomstvisie en de beoogde centrumontwikkeling is het belangrijk om continu te werken aan een aantrekkelijk, sfeervol en levendig Valkenswaards centrum voor bewoners, bezoekers en toerist. Het zomerprogramma zou dus wat betreft B&W van Valkenswaard een structureel karakter moeten krijgen.

In 2013 wil het college ook duidelijkheid hebben over het herinvoeren van Centrummanagement in Valkenswaard. Begin 2014 moet dit dan ook van de grond getild zijn. Afstemming over het evenementenprogramma en samenwerking met de partners in het centrum is dan vanzelfsprekend. Afhankelijk van het werkprogramma en de opzet van een nieuwe Stichting Centrummanagement, zou organisatorische aansluiting van het evenementenprogramma bij het centrummanagement tot een win-win situatie kunnen leiden.