Gemeente haalt subsidie binnen voor Schaapsloop

Dit item is gearchiveerd op 30-06-2014.

De gemeente Valkenswaard heeft € 750.000,- subsidie gekregen van de provincie Noord-Brabant voor het waterhuishoudingsplan Schaapsloop 1. De gemeente is bezig met het herstructureren van het bedrijventerrein. Daarom zijn diverse projecten uitgevoerd zoals het verbeteren van de bewegwijzering en de reconstructie van de Leenderweg. Na de bouwvak gaat opnieuw de schop in de grond. Nu voor het aanpakken van de wateroverlast op Schaapsloop 1. Door werk met werk te maken wordt daarnaast de uitstraling van het gebied verbeterd.

Wethouder Buiter is verheugd dat de provincie dit project met subsidie ondersteunt. Wethouder Buiter:” Het is belangrijk voor de werkgelegenheid in Valkenswaard dat het vestigingsklimaat voor ondernemers op de Schaapsloop wordt verbeterd. Het is mooi dat de provincie ons daar financieel bij ondersteunt.”

De gemeente Valkenswaard is een van de vier gemeenten in Zuidoost-Brabant die met succes een subsidie-aanvraag heeft ingediend voor het Provinciaal Herstructureringsprogramma Bedrijventerreinen. De verkregen subsidie van € 750.000,- is het maximumbedrag dat aan een gemeente wordt verstrekt.