Gemeente gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens

Dit item is gearchiveerd op 27-06-2014.

De Basisregistratie Personen (BRP) is in de plaats gekomen van de Gemeentelijke Basisadministratie Personen (GBA). In de BRP staan persoonsgegevens.
De gemeenteraad van Valkenswaard stelde onlangs een Verordening gegevensverstrekking BRP die op 20 juni 2014 in werking treedt. Ga verder naar Verordening gegevensverstrekking BRP 

Persoonsgegevens uit BRP gebruiken

De overheid gebruikt de persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, nationaliteit, burgerlijke staat, Burgerservicenummer en dergelijke) in de BRP om haar taken uit te kunnen voeren. Dat geldt voor instanties zoals de Belastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en voor enkele specifiek aangewezen organisaties, zoals woningbouwcorporaties en (streek)ziekenhuizen. De persoonsgegevens in de BRP zijn niet openbaar.
Overheids- en aangewezen andere instanties bewaken de privacy en gebruiken de gegevens alleen om hun taken uit te voeren.

Burgers kunnen nagaan welke overheden gebruik maken van de gegevens en waarom op mijn.overheid.nl. Log in met uw DigiD op mijn.overheid.nl. In het dossier 'Persoonsgegevens GBA' staat de informatie onder de link: Wie krijgt mijn gegevens te zien?

Voordelen BRP

De uitwisseling van gegevens heeft veel voordelen voor overheden en voor burgers:

  • Het is niet langer nodig steeds weer dezelfde gegevens door te geven.
  • De dienstverlening van de overheid wordt sneller.
  • De kans op fouten wordt kleiner.
  • Er is minder misbruik van collectieve voorzieningen.

Verzoek om geheimhouding

Inwoners hebben het recht de gemeente te vragen om hun persoonsgegevens geheim te houden. Deze geheimhouding geldt niet voor instanties die de gegevens nodig hebben om hun taken uit te voeren.

Inzage in uw persoonsgegevens

Via mijn.overheid.nl kunt u zelf uw gegevens controleren. Eerst logt u in met uw DigiD. Klik daarna op ‘Persoonlijke gegevens’. Heeft u geen DigiD? Registreer u dan eerst via www.digid.nl.
U kunt ook bij het Klantcontactcentrum van de gemeente navragen hoe u geregistreerd staat in de BRP en kunt u terecht met vragen of klachten over de BRP, telefoonnummer (040) 20 83 444.