Gemeente gaat in beroep tegen provinciale reactieve aanwijzing

Dit item is gearchiveerd op 06-11-2013.

De gemeente Valkenswaard gaat in beroep tegen de provinciale reactieve aanwijzing tegen het bestemmingsplan Buitengebied. De provincie Noord-Brabant heeft in augustus een reactieve aanwijzing ingediend tegen het door de raad vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente kan zich hiermee niet verenigen.

Het gaat onder andere om de vergroting bestemmingsvlak Opperheide 5.  Deze camping mag niet vergroot worden met een strook van 30 meter. Daardoor kan het aantal kampeerplaatsen net stijgen van 15 naar 25. Verder mag er geen tweede woning komen aan de Molenstraat 203. Ook staat de provincie geen kassen tot 5.000 vierkante meter toe in het gebied 'Agrarisch met waarden'. De gemeente vindt dat door het stringente gebruik van de Verordening ruimte de gemeentelijke autonomie op het gebied van ruimtelijke ordening in het geding komt. Het bepalen welke bouwwerken er worden opgericht binnen een bouwblok is geen belang van de provincie, maar een gemeentelijk belang en daarmee ook haar verantwoordelijkheid.