Gemeente en Woningbelang ondertekenen prestatieafspraken 2011

Dit item is gearchiveerd op 28-07-2011.

Op 7 juli hebben de burgemeester de heer A.B.A.M. Ederveen en de directeur-bestuurder van Woningbelang, de heer Möhlmann, de prestatieafspraken voor het jaar 2011 ondertekend. Hierin zijn afspraken vastgelegd om in samenwerking een aantal ambities op het gebied van huisvesting in Valkenswaard te kunnen realiseren.

 

convenant