Geluidbelastingskaarten

Dit item is gearchiveerd op 06-08-2012.

De provincie heeft op basis van EU-richtlijnen geluidbelastingskaarten opgesteld voor provinciale wegen.

 

De geluidbelastingkaarten geven een globaal inzicht in de geluidniveaus langs de drukste provinciale wegen. In Valkenswaard betreft dit de Leenderweg en de N69 (Eindhovenseweg/Markt/Luikerweg).

 

Ga verder naar www.brabant.nl waar in het dossier 'geur en geluidhinder' de kaarten en bijbehorende rapportage digitaal zijn in te zien.

 

Voor nadere informatie over de kaarten kunt u contact opnemen met de provincie Noord-Brabant, telefoonnummer 073-6812812.
 

Bookmark and Share