Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK)

Dit item is gearchiveerd op 30-11-2011.

Door de gemeente kunnen Gehandicaptenparkeerkaarten (GPK) worden afgegeven aan personen die na een medische keuring hiervoor in aanmerking komen.

 

Er zijn twee soorten gehandicaptenparkeerkaarten: een Bestuurderskaart (B) en een Passagierskaart (P):

  • een Bestuurderskaart is voor personen die zelf een auto besturen;
  • een Passagierskaart is voor mensen die als passagier meereizen.

 

GPK is een waardedocument
In een aantal gemeenten is parkeren met een Gehandicaptenparkeerkaart gratis. Dit is er mede de oorzaak van dat met deze kaarten ook veelvuldig gefraudeerd wordt. Diefstal van de GPK schijnt om die reden ook winstgevend te zijn. Veel gebruikers van een GPK hebben een GPK-safe in de auto om diefstal te voorkomen. Een goedkopere methode is om de GPK niet in de auto te laten liggen als u niet betaald hoeft te parkeren.

 

Controle van een GPK
Het komt regelmatig voor dat de GPK verlopen is. Als u dan gaat parkeren (zonder geldige kaart) bent u strafbaar. Het kost u €180,-. De gebruiker dient zelf zorg te dragen voor het tijdig opnieuw aanvragen van een nieuwe GPK.
Ook het uitlenen aan een derde is strafbaar. Bij controle komt het voor dat er een kopie in de auto wordt gelegd, ook hier staat een boete op. De originele kaart MOET zichtbaar in de auto liggen met de geldigheidsdatum naar boven.

 

Passagierskaart
De Passagierskaart is bedoeld voor personen die als passagier meereizen. De persoon aan wie de Passagierkaart is toegekend dient dan ook aanwezig te zijn. Op een Gehandicaptenparkeerplaats parkeren met een Passagierskaart zonder aanwezigheid van de persoon met een GPK Passagierskaart is strafbaar en kost u €180,-. Ook ontneemt u voor een andere gehandicapte de mogelijkheid te parkeren op de parkeerplaats die juist voor hem bedoeld is.

 

Terugsturen naar gemeente
Omdat de GPK een waardepapier is, dient de GPK na verloop van de geldigheid of na overlijden van de houder, altijd teruggestuurd worden naar de gemeente. Dit draagt tevens bij aan het voorkomen van fraude. Doet u dit niet, dan kost u dit €60,-.