Geen leges voor identiteitskaart voor 14 jaar en ouder

Dit item is gearchiveerd op 01-01-2012.

Consequenties uitspraak Hoge Raad
Vrijdag 9 september heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de leges die gemeenten heffen voor de aanvraag van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK). De uitspraak van de Hoge Raad houdt in dat gemeenten geen leges mogen heffen voor een NIK omdat een burger vanaf 14 jaar verplicht is om zich te kunnen identificeren. Voor iedereen van 14 jaar en ouder wordt met ingang van 12 september 2011 geen leges geheven.

 

Verstrekking identiteitskaart aan personen jonger dan 14 jaar
Totdat de uitspraak van de Hoge Raad nader bestudeerd is wordt wel leges in rekening gebracht. U kunt hiertegen bezwaar aantekenen. Download hier het format dat wij ter beschikking stellen.

 

Heeft u een NIK aangeschaft in de periode 26 augustus 2010 en 9 september 2011
Op 7 oktober 2010 oordeelde het Gerechtshof van 's Hertogenbosch dat gemeenten geen vergoeding zouden mogen vragen voor de Nederlandse identiteitskaart. Gemeenten mochten totdat de Hoge Raad uitspraak zou doen leges blijven heffen. Wel moesten burgers in de gelegenheid worden gesteld bezwaar te maken tegen de heffing. Ter beperking van de administratieve lasten voor zowel burger als gemeente heeft de gemeente Valkenswaard er voor gekozen zodra de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan en daarmee heeft besloten dat een gemeente inderdaad geen leges mag heffen voor het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart iedereen die vanaf 6 weken vóór 7 oktober 2010 tot aan de datum van de uitspraak een Nederlandse identiteitskaart heeft aangeschaft hiervan op de hoogte wordt gesteld.

 

Alle aanvragers van 14 jaar en ouder die een NIK hebben aangevraagd in de periode 26 augustus 2010 - 9 september 2011 ontvangen binnenkort een brief waarin wordt gevraagd het rekeningnummer door te geven waarop wij de legeskosten kunnen restitueren.

 

Paspoort en rijbewijs
Voor een paspoort of rijbewijs geldt deze redenering niet, daarbij heeft u immers zelf de keus om al dan niet te reizen of auto te rijden.