Fietsenstalling niet langer bewaakt

Dit item is gearchiveerd op 22-03-2012.

De fietsenstalling op het Prinses Irene Brigadeplein is sinds 1 maart 2012 niet langer bewaakt. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten.

 

Sinds 2009 werd het dagelijkse toezicht uitgevoerd door enkele vrijwilligers met tussenkomst van het Samenwerkingsverband Werk en Inkomen. Vanwege de sterk wisselende bezetting van toezichthouders vergt de begeleiding en coördinatie van de stalling teveel tijd en mankracht van verschillende teams binnen de gemeentelijke organisatie. Omdat de gemeente te maken heeft met bezuinigingen is daarom besloten om de bewaakte fietsenstalling op het Prinses Irene Brigadeplein voort te zetten als onbewaakte fietsenstalling.