Feestjaar bij brandweer

Dit item is gearchiveerd op 12-01-2012.

In 2012 bestaat de brandweer in Valkenswaard 175 jaar. En dat gaat gevierd worden.

 

Het hele jaar zullen activiteiten georganiseerd worden die in het teken staan van het jubileum. Denk daarbij aan bezoek aan scholen, open dag in de kazerne, wedstrijden, tentoonstelling, kapellenfestival, bezoek aan inwoners enzovoorts.

 

Brandveilig leven

In 175 jaar is binnen de brandweerorganisatie veel veranderd. Wat altijd is gebleven is de maatschappelijke betrokkenheid van de brandweerorganisatie en de vrijwilligers. Het jubileumjaar zal dan ook in het teken staan van het thema 'brandveilig leven' in Valkenswaard. Een projectgroep, bestaande uit brandweervrijwilligers, heeft voor het jubileumjaar diverse evenementen en activiteiten uitgedacht met als motto 'brandveilig leven'.

 

Eerste brandveiligheidscheck op 14 januari

Een van de activiteiten rondom 'brandveilig leven' is het bezoeken van een aantal woningen in het eerste kwartaal van 2012 om de bewoners te informeren over een brandveilige thuissituatie.

 

In januari gaan vrijwilligers op pad en zij bezoeken in totaal 72 adressen, verdeeld over Valkenswaard, Dommelen en Borkel & Schaft. Als u dat op prijs stelt, voeren ze vervolgens een brandveiligheidsscheck uit. Uiteraard kunnen deze vrijwilligers zich legitimeren.

 

Op 14 januari is de eerste check. Dan gaan brandweervrijwilligers naar diverse adressen in Valkenswaard. Op 25 februari worden huisbezoeken gebracht in Dommelen en een gedeelte van het Gegraaf. En op 10 maart trekt het informatieteam naar Borkel en Schaft.

 

Een belangrijk onderdeel van een brandveilige thuissituatie is het beschikken over een of meerdere goed werkende rookmelders die, in geval van brand, u tijdig kunnen waarschuwen.

 

De bezoeken zullen steeds plaatsvinden op een zaterdagmiddag tussen omstreeks 15.00 uur en uiterlijk 18.00 uur.

 

Gratis

Nadat de brandweer uw huis 'gecheckt' heeft, krijgt u tips en rookmelder. De informatie krijgt u uiteraard geheel gratis en vrijblijvend aangeboden. Op deze manier hoopt de brandweer een bijdrage te leveren aan een brandveilige thuissituatie voor de inwoners van Valkenswaard.