Feestelijke ingebruikname vernieuwd carillon

Dit item is gearchiveerd op 29-08-2012.

Op 18 augustus werd het vernieuwde en uitgebreide carillon in de toren van de Nicolaaskerk op de Markt feestelijk in gebruik genomen. Tijdens de bijeenkomst werd ook de renovatie van de kerktoren officieel afgerond.

Het carillon in de Nicolaaskerk stamt uit 1959 en is een geschenk aan de gemeenschap van Valkenswaard van het echtpaar Frans van Best en Etty van Best-Wiegersma, vanwege hun 40-jarig huwelijksjubileum. De heer Van Best was sigarenfabrikant in Valkenswaard.

In september 2011 startte de firma Koninklijke Eijsbouts uit Asten met de werkzaamheden. De 9 bestaande klokken werden gerenoveerd en het carillon werd uitgebreid met 6 nieuwe klokken.
Net als de oude, kregen ook de nieuwe klokken een naam. Zij zijn vernoemd naar de 6 (deels voormalige) parochies in de gemeente Valkenswaard. Aanvullend op de namen schreef gemeentedichter, de heer Frans Hoppenbrouwers, bijpassende gedichten en een speciaal gedicht over de beiaard(ier).
Op 12 december 2011 zijn de klokken (terug)geplaatst in de toren. De renovatie van de toren was toen nog in volle gang.

V.l.n.r. wethouder M. Wijnen, burgemeester A. Ederveen, pastoor W. Schaar en F. Hoppenbrouwers voor de zojuist onthulde plaquettes met informatie over het carillon. Foto: Heidi Wils.

De toelichting op de namen van de klokken en het gedicht van Frans Hoppenbrouwers staan vermeld op drie plaquettes die in het portaal van de Nicolaaskerk zijn opgehangen. Pastoor W. Schaar en burgemeester A. Ederveen onthulden de plaquettes op 18 augustus.
Wethouder M. Wijnen, portefeuillehouder van cultuur, zei bij die gelegenheid:
" De gemeente Valkenswaard is de trotse eigenaar van één van de mooiste carillons in Noord-Brabant. Het is fantastisch om in je dorp zoiets unieks te hebben. Zo’n rijk bezit moet je koesteren en met zorg behandelen. Dat laatste geldt ook voor onze beiaardier die sinds de renovatie beschikt over een vernieuwde en tochtvrije ‘speelruimte’. Vanuit deze comfortabele cabine, bezorgt hij onze inwoners en de bezoekers van Valkenswaard weer volop luisterplezier met zijn beiaardbespelingen."