Extra raadsvergadering op 5 september

Dit item is gearchiveerd op 06-09-2013.

Op donderdag 5 september vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15. De vergadering is openbaar. 

Op de voorlopige agenda staan de volgende onderwerpen:

  • Initiatiefvoorstel over ‘Starters op de woningmarkt’. Dit is een voorstel dat afkomstig is van een werkgroep uit de gemeenteraad. De werkgroep heeft een concreet voorstel uitgewerkt om te komen tot de bouw van (extra) zelfstandige huisvesting van starters.
  • Voorstel over ‘Woningmarktanalyse en richtlijnen Woonvisie / actualisatie grondexploitaties’. Dit betreft een voorstel van het college van burgemeester en wethouders. In het voorstel wordt een aantal uitgangspunten benoemd waarvan voorgesteld wordt om ze als richtinggevend te benoemen voor de Woonvisie en de actualisatie van de bouwgrondexploitaties.