Extra raadsvergadering op 24 mei

Dit item is gearchiveerd op 25-05-2012.

Op donderdag 24 mei vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15.

 

De vergadering is openbaar. Het gaat om een extra vergadering waarvan de voorlopige agenda één agendapunt vermeldt:

  • vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2011.

 

Inhoud jaarverslag en -rekening

De stukken bevatten de verantwoording over het gevoerde beleid en beheer en de financiële resultaten van het afgelopen jaar.

 

In het jaarverslag zijn per programma de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting (na wijziging) en de rekening nader toegelicht. In het financiële deel van de verantwoording is de balans en programmarekening opgenomen. De diverse bijlagen geven inzicht in het verloop van reserves en voorzieningen. De stukken liggen ter inzage in de informatiehoek in het gemeentehuis, in de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12 in Valkenswaard, in het Dorpshuis aan de Dorpsstraat 55 in Borkel en Schaft en in Ontmoetingscentrum Belleman aan het Bruninckxdal.

 

Ga verder naar jaarverslag 2011 en jaarrekening 2011.