Extra raadsvergadering 25 september

Dit item is gearchiveerd op 26-09-2013.

Op woensdag 25 september vergadert de gemeenteraad vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis aan De Hofnar 15 in Valkenswaard. De vergadering is openbaar.
Het gaat om een extra vergadering met één agendapunt:

  • voorstel ‘Bepaling voorkeursalternatief N69/Westparallel’.